«
  1. Anasayfa
  2. E-Ticaret
  3. Know-How Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Know-How Hakkında Bilmeniz Gerekenler

E-ticarete İlgi Duyanlara Yönelik Kitap Önerileri (3)

Know-How Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bir şeyin nasıl yapılacağı hakkında bilgi ve uzmanlık anlamına gelen Know-How aynı zamanda bireylerin sahip oldukları becerileri, yetenekleri ve bilgileri ifade eder. Özellikle de bir şeyler yapabilmek adına sahip olunan yetenekler olarak tanımlanmaktadır.

Know-How, örtülü bilgileri içerdiğinden ötürü başka bir kimseye yazarak ya da sözlü olarak anlatmak son derece zordur. İşletmelerin şirket içerisindeki işlerini yürütmesi için gerekli olunan bilgi ve yetenekler Know-How’da mevcut bulunur. Böylelikle sektörde başarıya ulaşmada aracı olacak ve şirketin rekabet ortamından kolaylıkla sıyrılmasına sebep olacaktır.

İşletmeler İçin Know-How

Ticarette Know-How; rekabet avantajları, diğer şirketler ve hatta rakipler arasında üstün olmak anlamı taşır. Bir şirketin rekabet avantajının olması o şirketi diğer şirketlerden ayıran bir özelliği bünyesinde barındırmasından kaynaklıdır. Teknik kısımda bilgileri çalışanlara aktarmak sanıldığı kadar kolay değildir. Belirli kalıpları, teknikleri ve uygulamaları vardır.

Know-How, bir iş olarak düşünüldüğünde; bir şirketin üretim, dağıtım ve operasyon yöntemlerini aynı iş kolunda çalışan veya çalışmaya hazırlanan başka bir şirkete açıklama şeklidir. Bu bilgi alışverişleri içerisinde bilgilerin satılımı, kiralanımı ya da lisanslanması ile meydana gelir. Fakat bu bilgilerin içerisine deneyimler de yer aldığı için anlatımı kolay olmayacaktır. Belli kalıpları, teknikleri ve uygulamaları içerisinde barındırır.

Okumalısın ;
E-ticarette Kişiselleştirme Çalışmaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Üretim Faktörleri Arasında Know-How’un Yeri

Bu terim, biriken becerileri ve bilgileri içerdiğinden dolayı önemli üretim faktörleri arasında yer alır. Bazı durumlarda ticari sırları da içerdiği için göz ardı edilmemelidir. Üretim faktörleri dediğimiz şey ürün ve hizmet üretiminde yararlanılan yapı taşları veya hususlardır. Bunlar girişimleri, sermayeleri ve emekleri içerir.

Şirketlerde Know-How’un Özellikleri

Know-How tabanına sahip işletmeler; Know-How’ı edinmek, dönüştürmek ve uygulamak adına yeteneklere sahiptir. Kimin Know-How’a sahip olunduğu bilinir ve ayrıca markayı bilmek, teknik bilgiye, pozitif empatiye, bu bilgiyi elde etmek için gereken güvene dayalı ilişkileri hızlı bir şekilde kurma becerisine ve bunu gerçekleştirmek için yeniliği yeni bağlamlarda dönüştürmek ve uygulamak için gereken çoklu yeteneklere sahiptir.

Kimin bilgi birikimine sahip olduğunu anlamak kurumsal açıdan yeni fırsatlar sunar. Bu tür işletmeler dışa dönük girişimcileri kendine çeker, onları geliştirir ve sistemli bir şekilde ağlarını geliştirir. Sadece yenilikler için değil aynı zamanda şirket içi ve dışındaki bilgi ve becerileri yönetebilmek için çalışırlar.

Know-How Sözleşmeleri

Know-How sözleşmeleri bilgilerin bir şirkete ya da kullanılacak profesyonellere aktarılmasıdır. Anlaşmalarında bazı alanları gizli tutan geniş bir yelpazeye sahiptir. Know-How sözleşmesindeki bu bilgiler başka bir işletmeye ya da profesyonellere devredilebilir ama bunun da belli şartları mevcuttur. Bir Know-How anlaşmasının avantajı, bilgiyi alan sözleşme tarafının kendisine rekabet avantajı sağlayacak bilgilere erişimi varsa rakiplerinden önce bir pazar farklılaşmasına sahip olabilmesidir. Sözleşmesi maddi olmayan verileri içermektedir.

Okumalısın ;
Şirket Kuruluşu Sırasında Kaçınılması Gereken Hatalar

Bu tür bir anlaşma ancak lisans yolu ve hakların devri ile mümkün olabilir. Know-How sözleşmeleri gizli yürütülen, tekniksel ve bilimsel nitelikte bilgilerin korunumu için kullanılır. Aktarılan bilgilerin korunumu için gizlilik kuralları esastır.

Know-How Sözleşmesi ve Patent Kavramı

İki husus da birbirine karıştırılmamalıdır. Know-How bir işletmenin içerisinde oldukça az sayıda bireylerin bildiği ve paylaşılması istenmediği teknik bilgiler ya da detayları ifade etmektedir. Kısacası ticari sırlar da denir. Patentin anlamı ise yapılan üretimlerin tüm detayların yer verilerek yazılı bir şekilde haklarının alınmasıdır. Kısacası bir buluş veya girişimin yasal açıdan korunmasıdır. Bir buluşun patent veya Know-How yöntemi kullanılarak korunması da girişimcinin kendi tercihine bırakılır.

Know-How’un nemi

Hızla gelişen ve değişen dünyada, bilgi sunumunu sağlamak için inovasyon, inisiyatif ve Know-How şirketler için çok önemlidir. Şirketler arası bilgi transferini sağlayan tescilli teknoloji, şirketlerin haklarını güvence altına alır.

 

Bir Cevap Yaz

Senin Ticaretin Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *